قیمت نرد ه محافظ - حفاظ نرده آهنی
شهریور ۲۰, ۱۳۹۹

طرح نرده دیوار بالای دیوار بلند

در تولید و ساخت حفاظ لیلیوم از میلگرد نوردی سایز ۱۰ استفاده میگردد که سایز مناسبی برای این طرح نرده دیوار بالای دیوار بلند میباشد . […]